Innkalling til årsmøte i Indre Oslofjord undervannsklubb 2021 

Postet av Styret den 9. Mai 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Indre Oslofjord undervannsklubb  15.06.2021 kl 18:00.

Årsmøtet avholdes DIGITALT på Zoom.
Lenke til møtet: 

 https://us02web.zoom.us/j/88376228004


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.06.2021 til Kristine.Grimsrud@ssb.no . Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på her: 
https://drive.google.com/drive/folders/1f2pazkDab3ptv8DKW1taeH3_MaNVO4j4?usp=sharing

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IOUK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til IOUK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Indre Oslofjord undervannsklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Kristine Grimsrud kontaktes på Kristine.Grimsrud@ssb.no , mobil: 91545593 .


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.