Langlielva Rideklubb inviterer til Grønt Kort kurs lørdag 28. mai, klokken 11

Postet av Styret den 19. Mai 2022

 Grønt kort kurs   

Langlielva rideklubb arrangerer grønt kort kurs den 28. mai 2022


Kurset består av 3 deler; forkurs, hovedkurs og en praktisk del

Forkurset består av to deler som tar for seg reglement – KR1 (Del 1) og Sikkerhet og hestekunnskap (Del 2). Kursene tas som e-læringskurs, og du trenger boken På vei inn i RYTTERSPORTEN, boken er en digital og kjøpes her:  https://www.fagbokforlaget.no/P%C3%A5-vei-inn-i-ryttersporten,-d-bok/I9788245033786

Forkursene finner du her: https://ekurs.nif.no/course/search.php?search=gr%C3%B8nt+kort

Kursene registreres automatisk i Min Idrett på din profil og vil synes på din idrett-cv.

Du må ha tatt kursene før du kan ta hovedkurset – frist: fredag 27.mai klokken 17.00. Dokumentasjon på gjennomført e-læringskurs sendes til Liv Haug på liv.haug@hotmail.com 

Hovedkurset arrangeres: lørdag 28. mai klokken 11 på Nordmarka Rideskole, med Liv Haug som kursholder

Pris: Det kommer en liten avgift på 200kr per deltager

Påmelding: https://idrettskurs.nif.no/courseevents/participants/6558898 

NB! Om påmeldingslinken ikke fungerer så gå direkte inn på minidrett.nif.no > kurs > skriv inn "grønt kort" i søkefeltet > velg "grønt kort hovedkurs, fysisk kurs", Oslo 28.05.22. Her kan du melde deg på via din/ditt barn sin profil på MinIdrett

 

Barn til og med 16 år må ha med seg foreldrene/ ansvarlig person sine på kurs. Dette gjelder også i gjennomføring av de digitale kursene.


Ride- og kjøredel

Praktisk del skal du ri gjennom et LC1 program og hoppe et hinder på 50cm i etterkant. Programmet kan bli lest opp dersom det er ønskelig.

Vi kjører felles rideprøve søndag 29. mai fra klokken 11. Det er Kristine Næss Larsen som dømmer

Link til LC1: https://represent-rytter.s3-eu-west-1.amazonaws.com/files/2-LC-1-NRYF-2017-22_2022-02-07-113403_xsxz.pdf

 

 

Velkommen til Grønt kort kurs
1 Kommentar

Langlielva Rideklubb - endelig er det nye navnet aktivt!

Postet av Styret den 20. Apr 2022

Hei alle flotte medlemmer!


Noen av dere har kanskje fått med dere den evige jakten etter nytt navn på rideklubben vår. Nå er det offisielt - rideklubben tidligere kalt Elveli Kjøre- og Rideklubb heter nå Langlielva Rideklubb.

Klubben er i en overgangsperiode nå til nytt navn. Det vil nok ta litt tid før navnet har festet seg, men vi er svært fornøyd med det endelige resultatet. 


Nå som det nye navnet endelig er på plass er det to ting vi i styret har lyst til å lodde stemningen for:


1. Oppsett av aktiviteter til høsten

Vi ønsker å få en bedre flyt mellom rideklubbens aktiviteter og rideskolens aktiviteter, med større rom for fleksibilitet og mer glidende overganger. 

Derfor vil vi nå sjekke om det kan være interesse hos dere medlemmer å sette opp et par åpne treninger (selve treningen blir da gratis) og flere konkurranser/treff/stevner i sommerhalvåret - og utover dette åpne for muligheten til å sette opp privattimer der det er interesse. For eksempel privattimer (alt fra 1 til 4 deltagere) i bueskyting til hest og riddersport, eller working equitation og horseball. 


2. Klubbklær!

Nå som nytt navn er klart kan vi endelig se alvorlig på klubbklær. Dersom det er nok interesse for dette så setter vi oss ned for å designe jakker, vester og/eller gensere med logoen vår.

Her oppfordrer vi dere medlemmer til å designe deres eget forslag. Kriteriene våre er at rideklubbens logo OG rideskolens logo må være synlig på klærne.
Innkalling til årsmøte i Indre Oslofjord undervannsklubb 2022

Postet av Styret den 24. Feb 2022

Til medlemmene i Indre Oslofjord undervannsklubb

Nesodden, 24.02.2022
Innkalling til årsmøte i Indre Oslofjord undervannsklubb 2022 

Styret innkaller herved til årsmøte i Indre Oslofjord undervannsklubb (IOUK)  31.03.2022 kl 19:00.

Årsmøtet avholdes i klubbens lokaler på Nesoddtangen Brygge, Tangenveien 7.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 17.03.2022 ved Kristine.Grimsrud@ssb.no. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IOUK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til IOUK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Det serveres pizza og alkoholfritt. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Indre Oslofjord undervannsklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Kristine Grimsrud kontaktes på Kristine.Grimsrud@ssb.no , mobil: 91545593. 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret