Styret i IOUK

Siri Bækken

Rolle: Styreleder
Tlf: 91178101
Epost: siri.baekken@gmail.com

Odd-Øystein Johansen

Rolle: Nestleder
Tlf: 41019969
Epost: 1955oddo@gmail.com

Bjørnar Lia

Rolle: Økonomiansvarlig
Tlf: 46928460
Epost: bjlia595@gmail.com

Guri Sogn Andersen

Rolle: Styremedlem
Tlf:  99029508
Epost: guri.s.andersen@gmail.com